IT 2030

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of kunnen worden uitgelezen van bijv. jouw PC, tablet of smartphone. Dat gebeurd via de webbrowser op het device, die lokaal op de harde schijf cookies opslaat. Met cookies kunnen wij het gebruik van onze webshop analyseren. Zo kunnen wij de content van onze webshop aanpassen aan jouw behoeften. Bovendien kunnen wij met cookies de effectiviteit van een bepaalde advertentie meten en deze plaatsen afhankelijk van jouw interesses.

 

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

 

Jouw toestemming

Voor het gebruik van sommige analytische cookies, social media cookies en advertentiecookies is jouw voorafgaande toestemming vereist. Daarom verschijnt bij jouw (eerste) bezoek aan onze website een balk in beeld, waarmee je erop attent wordt gemaakt dat jij toestemming geeft voor het gebruik van cookies, door onze website te bezoeken. Je kunt op de link in de balk klikken om dit Cookiebeleid te raadplegen. Als je ervoor kiest om de website te blijven bezoeken en naar een andere pagina op onze website te gaan, heb je daarmee jouw toestemming gegeven voor het gebruik van cookies zoals vermeld in dit Cookiebeleid.

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde functies en onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om de inhoud van jouw winkelmandje te onthouden, lettertypes goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat jij de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. Dergelijke cookies gebruiken wij om de website goed te laten werken, zonder dat jij daar toestemming voor hoeft te geven.

De volgende technische of functionele cookies zijn afkomstig van derden en worden met jouw toestemming gebruikt:

 

 • Google Tag Manager (maakt het voor ons als websitebeheerder mogelijk om op een eenvoudige manier te beheren welke cookies worden gebruikt en hoe)                   privacyverklaring Google

 

Analytische cookies

Dit zijn cookies waarmee het gebruik van de website op een statistische manier wordt geanalyseerd, om op basis van die informatie de website te kunnen verbeteren.

 

Wij maken gebruik van de volgende analytische cookies:

 • Google Analytics              privacyverklaring Google

 

Google Analytics:

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics , een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google”. Google Analytics gebruikt hiervoor eveneens cookies. De door deze cookies gegenereerde informatie wordt aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Jouw IP-adres wordt daarbij wel eerst geanonimiseerd door het laatste octet te vervangen door een 0 of ander teken. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van de website om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Indien nodig zal Google deze informatie doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

 

Google geeft zelf aan dat jouw IP-adres niet wordt samengevoegd met andere gegevens van Google. Je kunt het plaatsen van deze cookies op jouw computer verhinderen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Let wel, wij willen je er echter op wijzen dat je in dat geval eventueel niet van alle functionaliteiten van onze webshop gebruik kunt maken.

 

Google biedt verder voor de meest gebruikelijke browsers een optie aan waarmee je cookies kunt uitschakelen. Zo behoudt u de controle over welke gegevens door Google worden verzameld en verwerkt. Door deze optie te activeren, wordt geen informatie over jouw websitebezoek aan Google Analytics overgedragen. Dit verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere door ons zo nodig gebruikte webanalyse-services worden overgedragen. Meer informatie over deze door Google aangeboden de-activeringsoptie en over het activeren hiervan is te vinden op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

Social media cookies

Onze webshop maakt gebruik van zogenoemde social plugins (“plugins”) van social media netwerken Facebook en Google+, de microblogging-diensten Twitter en Instagram en de videoportal YouTube. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., Instagram LLC, LinkedIn en YouTube LLC. (“aanbieders”).

 

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Een overzicht van de Facebook-plugins is te vinden op: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

 

Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Een overzicht van de Google-plugins is te vinden op: https://developers.google.com/+/web/.

 

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Een overzicht van de Twitter buttons is te vinden op: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html. Meer informatie over Twitter buttons is te vinden op: https://about.twitter.com/nl/resources/buttons.

 

Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Een overzicht van de Instagram buttons is te vinden op: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

 

LinkedIn wordt geëxploiteerd door LinkedIn Inc. 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA (‘’LinkedIn’’). Wij maken gebruik van de statistieken en de conversie tracking van Linkedin om de getoonde advertenties relevanter en persoonlijker te maken. LinkedIn kan het bezoek van onze website koppelen aan jouw LinkedIn-account. Op de (hoeveelheid) informatie die LinkedIn verzamelt, hebben wij geen invloed. Wij hebben ook geen kennis van de inhoud van de gegevens, die naar LinkedIn worden verzonden. Je kunt het analyseren van jouw gebruikersgedrag door LinkedIn en het tonen van gepersonaliseerde aanbevelingen uitzetten (“opt-out”) door te klikken op de button “Afmelden op LinkedIn” (voor LinkedIn-leden) of op “Afmelden” (voor overige gebruikers) op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Meer informatie over YouTube is te vinden op: https://www.youtube.com/yt/about/nl/.

 

Wanneer je een pagina van onze webshop opvraagt met zo’n plugin, dan maakt jouw browser direct verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter, Instagram of YouTube. De inhoud van de plugins wordt door de betreffende aanbieder direct aan jouw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie van de plugins beschikken de aanbieders over de informatie dat jouw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgevraagd, ook wanneer je geen profiel hebt of wanneer u niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief jouw IP-adres) wordt door jouw browser direct aan een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen.

 

Wanneer jij bij een van deze diensten bent ingelogd, dan kunnen de aanbieders jouw bezoek aan onze webshop direct koppelen aan jouw profiel op Facebook, Google+, Twitter, Instagram resp. YouTube. Als je met de plugins interageert, bijvoorbeeld de betreffende button gebruiken, dan wordt de betreffende informatie eveneens direct doorgegeven aan een server van de aanbieders en aldaar opgeslagen. Deze informatie wordt bovendien op jouw Facebook, Google+, Twitter, Instagram resp. YouTube account gepubliceerd en aldaar getoond aan jouw contacten.

 

 

Doel en omvang van de gegenereerde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals jouw rechten en instelmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privacy, zijn te vinden in de privacyverklaringen van de aanbieders.

 

 • Privacyverklaring van Facebook:

http://www.facebook.com/policy.php

 

 • Privacyverklaring van Google:

https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

 • Privacyverklaring van Twitter:

https://twitter.com/privacy

 

 • Privacyverklaring van Instagram:

https://help.instagram.com/155833707900388/

 

 • Privacyverklaring LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

 

Wanneer je niet wilt dat Google, Facebook, Twitter, Instagram of YouTube de via onze webshop verzamelde gegevens direct koppelt aan jouw profiel van de betreffende dienst, moet je je voor een bezoek aan onze webshop uitloggen bij de betreffende dienst. Je kunt het laden van de plugins ook helemaal verhinderen met add-ons voor jouw browser, bijv. met een script-blocker.

Je kunt bovendien de remarketing-functie “Custom Audiences” deactiveren onder ‘Instellingen advertenties’ op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

Advertentiecookies

Deze cookies maken het mogelijk om geautomatiseerde beslissingen te nemen over advertenties, zoals welke advertenties worden getoond, waar en aan wie. Dit kan gebeuren op basis van een profiel van jouw voorkeuren, dat kan worden afgeleid van jouww bezoek aan onze website en aan andere websites waar de advertentiecookies worden gebruikt.

 

 

Google AdWords:

Wij gebruiken ook de Google advertising tool “Google AdWords” om onze webshop te promoten. In dit kader gebruiken we in onze webshop de webanalyse-service “Conversion-Tracking” van Google. Voor zover jij via een Google-advertentie in onze webshop terecht bent gekomen, wordt een cookie geplaatst op jouw device. Deze zogenoemde conversion-cookies zijn 30 dagen geldig en dienen niet ter identificatie van jou persoon. Bezoek je bepaalde pagina’s van onze webshop en de cookie is nog geldig dan kunnen wij en Google zien dat jij als gebruiker op een van onze bij Google geplaatste advertenties heeft geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

 

De informatie verkregen via conversion-cookies dienen ertoe dat Google bezoekersstatistieken voor onze webshop kan opstellen. We komen door deze statistiek het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie geklikt heeft en ook welke pagina’s van onze webshop door de betreffende gebruiker aansluitend zijn opgevraagd. Wij resp. andere adverteerders via Google-Adwords krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

 

Je kunt het opslaan van conversion-cookies verhinderen door jouw browserinstellingen overeenkomstig aan te passen, door het automatisch plaatsen van cookies uit te schakelen of door alleen cookies te blokkeren afkomstig van de domeinnaam “googleadservices.com”.

 

De desbetreffende privacyverklaring van Google is te vinden via de volgende link: https://services.google.com/sitestats/nl.html.

 

In- en uitschakelen van cookies

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt jouw browserinstellingen echter ook wijzigen wanneer je bepaalde informatie liever niet wilt verzenden. Immers, cookies worden opgeslagen op jouw device en doorgegeven aan onze website. Daarom heb je als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van jouw webbrowser te wijzigen, kun je de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Verder kunnen reeds geplaatste cookies altijd via een webbrowser of via andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Let wel, wanneer je het plaatsen van cookies deactiveert, dan kunnen mogelijk niet alle functies van onze webshop volledig worden gebruikt.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Meer informatie over cookies verwijzen wij u graag naar de volgende informatiesites: